【ZAZA老師對藍銅勝肽觀點】


好多客人問過我點解唔賣藍銅,其實我做過research,大多數情況下藍銅都可以有效抗皺同修復傷口,但亦發現藍銅有嚴重潛在反效果,包括皮膚急速鬆弛同皺皮,成因不明,可能因為”長期”或”過量”使用,不過最大問題係從來冇人講得出幾多先算過量,外國beauty forum亦有唔少人post過話自己用完出現皮膚下垂、皺皮等情況。

唔係嚇大家叫大家唔好用,只不過我自己都唔會用嘅嘢就唔會攞出嚟賣,希望大家用之前了解清楚啲先再決定。

Share Button
× 立即訂購